bild

MEDITUNER

Vårt mål är att vara världsledande på digitala system för diagnostik, inhalationsteknik och egenvård av luftvägssjukdomar. Det övergripande syftet är att förbättra vardagen för astmatiker, underlätta det dagliga arbetet för vårdpersonal och minska kostnaderna för sjukvården

Vår första produkt AsthmaTuner kommer snart ut på marknaden och är ett unikt och patentskyddat digitalt egenvårdssystem som ger patienten en individuellt anpassad behandlingsrekommendation. Vi är stolta över de utmärkelser vi fått och tacksamma till de som stöttat oss.

AsthmaTuner_logo_(R)_1000pix kopia

AsthmaTuner är ett unikt och patentskyddat egenvårdssystem som ger astmatiker en individuellt anpassad behandlingsrekommendation. Systemet sammankopplar patienterna med sjukvården för förbättrad vård

HUR FUNGERAR DET?

Spirometri
Spirometri

Mät enkelt din lungfunktion med vår trådlösa lungfunktionsmätare

Symptomfrågor
Symptomfrågor

Svara på några enkla symptomfrågor

Behandlingsrekommendation
Behandlingsrekommendation

Appen visar en bild på vilken inhalator du behöver använda och hur många inhalationer du ska ta

Trendfunktion
Trendfunktion

Du kan enkelt se hur din astma och lungfunktion har utvecklats över tid och dela det med din läkare.

poster
Medituner
00:00
--
/
--

FÖRDELAR FÖR ASTMATIKER

Objektivt egenvårdsstöd – AsthmaTuner ger dig ett objektivt stöd som i realtid talar om vilken behandling du behöver genom en bild på rätt inhalator

Möjlighet till distansvård – dela data med din läkare direkt via AsthmaTuners vårdgivargränsnitt och gör uppföljning via telefon eller videosamtal när det passar dig

Förbättrad långsiktigt sjukdomsprognos – med AsthmaTuner blir det enklare att själv kontinuerligt anpassa din behandling vilket långsiktigt ger ett bättre tillstånd

Close-up of a little boy holding a small inhalator while playing with building blocks
Female doctor showing how to use inhaler to a child at the medical office.
FÖRDELAR FÖR VÅRDGIVARE

Bättre beslutsstöd för vårdpersonal – Objektiv historiska data ger ett bättre beslutsunderlag och tillsammans med färdiga behandlingsplaner skapas möjlighet till bättre vård

Förenklad patientutbildning – patientutbildning kan i stor utsträckning ske automatiskt genom appen

Mer effektiv vård – med ett enkelt egenvårdssystem kan oplanerade besök minska och du kan fokusera på de som behöver det. AsthmaTuner möjliggör även att vård kan ges via telefon eller videosamtal

OM MEDITUNER

Medituner har som mål att vara världsledande inom egenvårdssystem och hemdiagnostik för luftvägssjukdomar med betoning på individualiserad behandling, patientutbildning och inhalationsteknik. Det övergripande syftet är att förbättra vården av patienterna och underlätta för vårdgivarna. Medituner grundades inom vården 2014 i samarbete med Karolinska Innovations AB med finansiering från Bio-X, Flemingsberg Science och Vinnova, och har även fått stöd från Stockholms Läns Landsting Innovation och European Institute of Innovation and Technology. I december 2015 tilldelades Medituner Stockholms Stads Innovationsstipendium för produkten Asthmatuner.

STUDIER

Asthmatuner testas nu i en klinisk tvärsnittsstudie för barn och vuxna som genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset och ett antal Vårdcentraler i Stockholms Läns Landsting. Astma är en variabel sjukdom med olika utlösande faktorer där behandlingen måste justeras oftare än det är möjligt att träffa sin läkare. Osäkerheten i att patienten själv måste bedöma vilken dos som är lämplig leder lätt till under- eller överbehandling och försämrad följsamhet (compliance) till behandlingen. I studien utvärderas symtom och lungfunktion, följsamhet till behandling, och livskvalitet.

Om Du önskar delta som patient eller Du som vårdgivare önskar delta i kommande studier, vänligen kontakta oss.

Symtom och lungfunktion0%

Följsamhet till behandling0%

Livskvalitet0%

INVESTERARE

MediTuner söker investerare och partners som aktivt kan bidra till en fortsatt snabb tillväxt

Astma är en av de vanligaste och dyraste kroniska sjukdomarna. Upp till 10% av världens befolkning lider av astma och den är klassad som USAs 5:e dyraste. En stor andel av kostnaderna kan elimineras med förbättrade verktyg för patienter och sjukvård. MediTuner har flera produkter ämnade för att förbättra diagnostik, egenvård och inhalationsteknik under utveckling. Våra affärsmodeller passar både för privat och offentligt finansierad vård och är globalt skalbara.

KONTAKT